Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Doctor! Panie Doktorze!


I first mentioned the Littlechap Family in this post, and I know a few of my readers made note of these charming dolls – if anyone bought one please make yourself known! 🙂

Po raz pierwszy wspomniałam o Rodzince Littlechap w tym wpisie i wiem, że niektórzy z czytelników zauważyli te czarujące lalki – jeżeli ktoś je zakupił to proszę o ujawnienie się! 🙂

The Littlechap Family was made by Remco in the early 1960s (Dr Littlechap’s signature stamp says © 1963), and included: Dr Littlechap, his wife Lisa, and two daughters. If you scroll to the bottom you’ll see a Littlechap catalogue, and the introduction page says:

Rodzinka Littlechap produkowana była przez firmę Remco we wczesnych latach 60. (sygnatura Pana Doktora pokazuje © 1963), w jej skład wchodzili: Pan Doktor Littlechap, jego żona Lisa, oraz dwie córki. Na dole wpisu jest skan katalogu Littlechap, gdzie przedstawieni są w ten sposób:

Meet the Littlechap Family – Poznaj Rodzinkę Littlechap

Dr John Littlechap, Lisa his wife, and their two daughters… 17 year old Judy and 10 year old Libby. Never before has a family of dolls been created that is so true-to-life.

Pan Doktor John Littlechap, jego żona Lisa i ich dwie córki… 17-letnia Judy i 10-letnia Libby. Nigdy jeszcze nie było tak prawdziwej lalkowej rodzinki.

Judy Littlechap – Big sister of the Littlechap Family… age seventeen, honor student at Lanesville High School senior class… loves parties and crazy desserts.

Judy Littlechap – duża siostra w rodzinie… lat 17, wzorowa uczennica w ostatniej klasie Szkoły Średniej w Lanesville… kocha imprezy i szalone desery.

Libby Littlechap – Kid sister of the Littlechap Family… age ten, fifth grader at Lanesville Elementary School… loves to climb trees, pester her sister and wants to be a doctor like her daddy.

Libby Littlechap – mała siostra w rodzinie… lat 10, uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej w Lanesville… kocha wspinać się na drzewa, dokuczać siostrze i chce być lekarzem jak jej tatuś.

Lisa Littlechap – Mother of the Littlechap Family… attractive Mother of Judy and Libby… former model, wonderful cook… president of the PTA and the best dressed woman in town. (I don’t know about you, but this description makes me want to laugh :D)

Lisa Littlechap – mama rodziny… atrakcyjna mama Judy i Libby… była modelka, wspaniale gotuje… przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli i najlepiej ubrana kobieta w mieście. (nie wiem jak Wam, ale mi się chce śmiać z tego opisu… :D)

Dr John Littlechap – Father of the Littlechap Family… member of the Lanesville County Medical Society, former Flight Surgeon US Army Air Force… loves his family and golf… wishes he had more time for both.

Pan Doktor Littlechap – tata rodziny… członek Stowarzyszenia Medyków Lanesville County, były Lekarz Wojskowy w US Army Air Force… kocha swoją rodzinę i golf… chciałby mieć więcej czasu dla obu.

Wikipedia and other websites say the family was meant to be modelled on the Kennedys, and that Judy bears a strong resemblance to Jackie Kennedy, and Dr John has the same first name as John Kennedy and his face resembles him as well. Wikipedia even goes as far to say that the dolls were discontinued after JFK’s assassination in 1963, insinuating it was intentional.

Wikipedia i inne strony mówią nam, że rodzinka wzorowana była na Kennedych, bo Judy jest podobna do Jackie Kennedy, a Doktor John jest imiennikiem Johna Kennedy’ego oraz jest do niego podobny z twarzy. Wikipedia posuwa się nawet do stwierdzenia, że lalki te wycofano ze sprzedaży po zamachu na JKF w 1963 roku, dając tym samym do zrozumienia, że to nie był przypadek.

Well, see for yourselves! No to zobaczmy sami!

Judy – Jackie

Picture of Judy above is from Flickr.

John – John

I’ve been romancing the Doctor since he arrived after a VERY bad ebay transaction with a seller from the USA. However, I’m happy to say that since his arrival the Doctor has been very well behaved, if looking down his nose a bit on the rest of my dolls (but this is only because he’s taller than all of them).

Romansuję z Panem Doktorem od kiedy przyjechał do mnie bo BARDZO nieprzyjemnej transakcji na ebay ze sprzedawcą z USA. Jednakże muszę przyznać z radością, że od przyjazdu Doktor zachowuje się nienagannie, oprócz tego że patrzy z góry na wszystkie inne moje lalki (ale to dlatego że jest wyższy od ich wszystkich).

Anyone who is looking for a slightly sinister-looking doctor (or man) to join their doll crowd couldn’t find a better option than Dr Littlechap. We all know that “dolls are not the same like they used to be” and he is certainly proof of that – an absolutely amazing doll, really well made, well stood the test of time, and the quality of the clothes and attention to detail is unbelievable and obviously made to last.

Jeżeli ktokolwiek ma ochotę na nieco złowrogo wyglądającego doktora (albo faceta) w gronie lalek to nie znajdzie lepszego kandydata niż Pan Doktor Littlechap. Wszyscy wiemy że “lalki już nie są takie jak kiedyś” a on jest tego dowodem – wspaniała lalka, bardzo dobrze zrobiona, świetnie przetrwała tyle lat, a jakość ubranek i detale są niewiarygodne i na pewno przeznaczone do wieloletniej zabawy.

Here are some links you’ll enjoy: Kilka linków wartych zobaczenia:

Really big photos of a rare Littlechap Family gift set.
Littlechap Family on Flickr.
The Littlechap Family has come and gone, but it lives on eBay!

Bardzo duże fotki rzadkiego zestawu całej Rodzinki Littlechap.
Rodzinka Littlechap na Flickerze.
Rodzinka Littlechap była i znikła, ale nadal jest na eBay!

So – let’s meet the Doctor himself and his clothes! A więc – poznajmy Pana Doktora i jego ubranie!

Dr’s accessories include: white shoes, white socks, stethoscope, tongue depressor, fountain pen, wristwatch and a doctor’s bag.

Akcesoria Pana Doktora to: białe buty, białe skarpetki, stetoskop, szpatułka, pióro, zegarek i torba lekarska.

Dr’s outfit. Ubranko Pana Doktora.

Label inside jacket. Metka w fartuchu.

The clothes are incredibly well made, from good fabrics, and the pants have a real zipper that works!

Ubranka są niesamowicie dobrze uszyte, z dobrych materiałów, a spodnie mają prawdziwy suwający się rozporek!

And now – Dr Littlechap himself! A teraz – sam Pan Doktor Littlechap!

He has a very Roman profile – do you think he’d look good in a toga? 😉

Ma bardzo rzymski profil – jak myślicie, czy wyglądałby dobrze w todze? 😉

His hair has a distinguished touch of silver.

Jego włosy są dystyngowanie poprószone siwizną.

Very interesting hands, very well detailed – the thumbs are not separated from the palm so he can’t hold his medical bag.

Bardzo interesujące ręce z ładnymi detalami. – kciuki nie są oddzielone od dłoni więc nie może on trzymać swojej torby.

Dr has very tiny feet, and so does the rest of the family judging from the catalogue pictures below. Also, his right leg is shorter than the left, this is because he stands when his feet are one in front of the other.

Pan Doktor ma bardzo małe stopy, podobnie jak reszta rodzinki co widać w zdjęciach w katalogu poniżej. Jego prawa noga jest nieco krótsza niż lewa, to dlatego aby sam stał gdy ma stopy ustawione jedna za drugą.

Signature on the back says “Dr. John Littlechap REMCO INDUSTRIES © 1963”.

Sygnatura na plecach “Dr. John Littlechap REMCO INDUSTRIES © 1963”.

The Doctor is undeniably handsome, and probably reflects the male beauty ideal of the 1960s – slim, tall, with broad shoulders. Here he put his pants on at last…

Pan Doktor jest niezaprzeczalnie przystojny, prawdopodobnie uosabnia ideał męskiej urody z lat 60. – szczupły, wysoki, z szerokimi ramionami. Tu nareszcie nałożył spodnie…

In full uniform. W pełnym rynsztunku.

Now for the height – I already said he looks down his nose at most of my dolls because he’s taller. Just how much taller? Well, here he is with two of his helpers – Fleur nurses! Fleur is the same height as Barbie – Dr Littlechap is around 15 inches tall, which is around 38cm – a giant! 😀

A teraz o wzroście – jak już pisałam, Pan Doktor patrzy z góry na prawie wszystkie moje lalki bo jest wyższy. O ile wyższy? Oto on z dwoma asystentkami – pielęgniarkami Fleur! Fleur jest tej samej wysokości co Barbie – Dr Littlechap ma 15 cali wysokości, to około 38cm – gigant! 😀

And here are the scans of the original Littlechap Family catalogue, with pictures of outfits, descriptions and prices. They are absolutely amazing, especially Lisa’s blue evening gown. I really hope to buy a tuxedo for the Dr sometime soon 🙂 Please click on images below to see a large version, which will open in new window.

Oto skany oryginalnego katalogu Rodzinki Littlechap, ze zdjęciami ubranek, opisami i cenami. Są wspaniałe, szczególnie granatowa suknia wieczorowa Lisy. Niedługo chciałabym nabyć garniture wieczorowy dla Pana Doktora 🙂 kliknięcie na obrazek otworzy go w większym formacie w nowym okienku.

LittlechapFamily1

LittlechapFamily2 LittlechapFamily3 LittlechapFamily4 LittlechapFamily5 LittlechapFamily6 LittlechapFamily7 LittlechapFamily8 LittlechapFamily9 LittlechapFamily10

Advertisements

21 comments on “Doctor! Panie Doktorze!

 1. Natalia
  11 May 2013

  Jestem bardzo ciekawa reszty lalek z tej serii. Widać dbałość o detale.

  Like

  • fleurdolls
   11 May 2013

   Na razie reszty nie mam – ale zapraszam do linków które zamieściłam we wpisie, tam jest dużo zdjęć 🙂

   Like

 2. Sakura
  11 May 2013

  Coś wspaniałego! Przyznam, że nie miałam pojęcia o istnieniu tych lalek. Pan Doktor super – dosłownie jak nowy 🙂 Jednak mi najbardziej spodobała się Judy, ale wątpię, że kiedyś będzie mnie na nią stać 🙂

  Like

  • fleurdolls
   11 May 2013

   Te lalki bardzo wahają się w cenie – niedawno widziałam na eBay sprzedane za okolo $10. Ceny teraz są za wysokie, można trafić na dobre okazje przy odrobinie szczęścia 😉 do takiej Judy przydałoby się chociaż jedno oryginalne ubranko – są wspaniałe! Dzięki za komentarz! 😀

   Like

 3. Daga
  11 May 2013

  Ciekawy lalkowy pan. Przy czym mało “lalkowy” z urody, może dlatego taki fajny 😀

  Like

  • fleurdolls
   12 May 2013

   Reczywiście mało lalkowy z urody – podoba mi się, że jego twarz jest trochę krzywa (widać to po oczach) a to jest mold, bo oczy są namalowane tam gdzie powinny być. No i te dystyngowane zmarszczki 🙂

   Like

 4. Stary_Zgred
  11 May 2013

  Ładny banerek z Fleurami! Teraz firmują “swoje” miejsce w sieci.
  Doktor zrobił na mnie wrażenie – to lalka, która bez trudu zdominowała by Barbie lub inne plastikowe kobiety i zawojowała je wyrazem twarzy oraz spojrzeniem z góry.

  Like

  • fleurdolls
   12 May 2013

   O dzięki! 😀 nie jestem pewna czy jeszcze banerka nie zmienię, ale na razie zostanie. To zdjęcie nie wyszło tak jak chciałam…
   A Pan Doktor – no cóż, niewiele kobiet może się oprzeć wysokiemu (bogatemu) panu w białym kitlu który albo pracuje albo gra w golfa… 😉

   Like

 5. manhamana
  12 May 2013

  O mamuniu! Gratuluję zdobycia – ja od dawna choruję na rodzinkę, ale wydaje się ona poza zasięgiem moich łap 😉
  Z Fleurkami Dr wygląda bardzo nobliwie 😉
  Opisy lalki są zabawne, ale też urocze 😉 tej staranności wykonania i detali w obecnych zabawkach bardzo mi brakuje.

  Like

  • fleurdolls
   12 May 2013

   Wydaje mi się, że on do Fleurek zwraca się per “mała” zamiast “siostro” ha ha ha

   Madziu, przy odrobinie szczęścia można by kupić te lalki za cenę o wiele niższą niż w tej chwili na ebay, więc na pewno to jest życzenie do spełnienia! Ja bardzo a bardzo chciałabym chociaż jedno zapudełkowane oryginalne ubranko, no i po jednej z każdej lalki.

   Na szczęście rodzinka ta była bardzo limitowana (wydaje mi się, że była w sprzedaży niecały rok) więc gdyby ktoś się uparł to mógłby mieć zamkniętą kolekcję, oczywiście nie od razu (chyba że jest bogaty…) 😀

   Like

 6. mangusta
  12 May 2013

  Nigdy nie słyszałam o takich lalkach. Podoba mi się ta mała, widać, że psotnik z niej. Opisy lalek natomiast wydają mi się znakiem swoich czasów i przedstawiają rodzinę modelową.

  Like

  • fleurdolls
   12 May 2013

   Pewnie że opisy są znakiem czasów – no i pewnie dlatego mnie śmieszą, ale są słodziutkie. Mała mi się też podoba, na niektórych zdjęciach wygląda jakby nie miała szyi 😀

   Like

  • mangusta
   12 May 2013

   Mnie też trochę śmieszą, zwłaszcza lekarz-żołnierz i mama eksmodelka. To wiele mówi o rolach przypisywanych ludziom w USA tamtych czasów 🙂

   Like

  • fleurdolls
   12 May 2013

   Pan Doktor to nawet dzisiaj w USA zawód prestiżowy… a dla Doktora Littlechap, takiego zasłużonego faceta, to tylko eks-modelka która świetnie gotuje była odpowiednią kandydatką na żonę… on na pewno zarabia krocie, bo stać go utrzymać trzy kobiety, a żona jest najlepiej ubraną kobietą w mieście! 😀

   Like

 7. Valhalla
  13 May 2013

  O, nowy banerek, zacny, nie przeczę 🙂
  Nie wiedziałam, że istnieją takie lalki, bardzo fajne zresztą. Opisy rodzinki jak z serialu 🙂

  Like

  • fleurdolls
   13 May 2013

   O dzięki ślicznie! 😀 lubię pokazywać mniej znane lalki, nawet te z seriali ha ha ha

   Like

 8. Ania
  14 May 2013

  Pierwsze, co pomyślałam, gdy zobaczyłam zdjęcie tej rodzinki to: “ciekawe z jakiego filmu pochodzą?: :-). Świetnie się prezentują te lalki, ale jeszcze lepiej ich ciuszki. Jednak zdjęcie doktora z asystentkami rządzi 😛

  Like

  • fleurdolls
   14 May 2013

   Z filmu o Kennedych naturalnie! 😀 mi się też ich ciuszki podobają – w przyszłości na pewno zapoluję na coś oryginalnego, może nawet NRFB, bo ich jakość wydaje się niesamowicie dobra, a to cieszy kolekcjonera!

   Like

 9. erynnis tages
  18 May 2013

  No no ten Doktor to prawdziwy gigant, nie wiedziałam! czytalam kiedys o tych lalkach, ale przyznam, ze nie zwrocilam uwagi na wzmianke o wielkosci… i znow zaskoczenie, jak producenci lalek hasali sobie dowolnie miedzy skalami i rozmiarami . Dr wygląda uroczo w swoim stroju, troszkę jakby wyskoczyl wlasnie z maszyny czasu, z epoki, gdzie nigdy nie słyszano o Dr House a w gabinetach staly biale metalowe biurka 🙂 ale…podobieństwa do JFK jakos się nie mogę dopatrzec 🙂
  zachwycają mnie widoczne zmarszczki. cudny!

  Like

  • fleurdolls
   19 May 2013

   No, to następny lalek którego muszę Ci przedstawić osobiście Olunia! Przywiozę go następnym razem. Reszty rodzinki jeszcze nie mam. Zobaczysz jakie wspaniałe jest jego ubranko i akcesoria! To jest napewno jeden z tych “szlachetnych”. A rozmiary – no cóż, wiele wtedy starało się zrobić konkurencję dla Barbie, ale – jak już kiedyś wspominałam – lalki na które nie pasowały ubranka Barbie miały zawsze małe szanse… 🙂

   Like

 10. M
  27 June 2013

  wygląda jak mój opiekun praktyk ze szpitala (psychiatrycznego) który z kolei kojażył nam się z postacią z jakiegoś horroru, no tak w końcu przezwałyśmy go Frank

  Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11 May 2013 by in Littlechap Family and tagged .
%d bloggers like this: