Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Knitting Darkly – Mroczno na Drutach


Today I was going to write about something completely different – but I was so impressed by what the postman brought that I had to share with you!

Dzisiaj miało być o czymś zupełnie innym – ale tak mnie zachwyciło co przyniósł listonosz, że aż muszę się z Wami podzielić!

I’ll say right away – much time will pass before I make anything from these books. I have so much to do lately, I haven’t got time to do anything creative aside from ordered reroots. But I have already found my favourite doll and I hope that… in about 147 years I’ll be able to make her. Do you ever feel that completely stress-free leisure time is like some distant dream? Because that’s how I feel right now!

Od razu powiem… jeszcze dużo czasu minie, zanim cokolwiek z tych książek udziergam. Mam ostatnio tyle na głowie, że nie robię nic kreatywnego oprócz rerootów na zamówienie. Ale już mam upatrzoną ulubioną rzecz i mam nadzieję, że… za mniej więcej 147 lat uda mi się ją popełnić. Czy macie czasami takie wrażenie, że jakikolwiek wolny bezstresowy czas jest jakąś odległą mżonką? Bo ja właśnie teraz tak myślę!

Many think of knitting as something done by sweet old grannies in rocking chairs, making thick socks and old-fashioned hats. Meanwhile – that’s not the case at all (for example, I’m not a granny and I don’t have a rocking chair!) In the UK knitting has gone through a huge renaissance in the last few years. More and more knitting books are published with patterns for all kinds of useful and useless items. Clothes – that’s the norm. Now you can knit accessories, souvernirs, gifts, home décor, and all kinds of useful gadgets (hats for your boiled eggs so they don’t feel the chill! coffee cup holders! toilet roll covers! Etc, etc)

Robienie na drutach kojarzy się wielu z dobrodusznymi babciami siedzącymi w bujanych fotelach i dziergającymi grube skarpety i niemodne szaliki. Tymczasem – tak wcale nie jest (na przykład – ja nie jestem babcią ani właścicielką bujanego fotela!) Nie wiem jak w Polsce, ale w UK robienie na drutach już od kilku lat przechodzi wielki renesans. Coraz więcej publikowanych jest książek z najróżniejszymi wzorami na wszystkie okazje i bez okazji też. Ubrania – to normalne. Teraz można wydrutować sobie akcesoria, pamiątki, prezenty, rzeczy dekoracyjne do domu, a także różne przydatne gadżety (czapeczki do jajek na miękko/twardo, żeby za szybko nie stygły! opaskę na kubek kawy “na wynos” żeby nie parzyło nam dłoni! pokrowiec na rolkę papieru toaletowego! Itd, itp)

So a day had to come when the dark side reached the knitting world and a book like this would be published! When I saw it on Amazon – I knew it had to be mine. And here it is!

No i musiał nadejść dzień, kiedy zrobi się w drutowym świecie mroczno i będzie wydana taka książka! Gdy zobaczyłam ją na Amazonie – od razu wiedziałam że będzie moja. No i jest!

These dolls aren’t like any other – they’re not sweet, pastel-coloured, smiling, without conflict. These dolls have a darker personality. These girls don’t drag their men shopping against their will, don’t spend the days idly in front of a mirror, don’t watch stupid TV. The guys have moods changeable like the English weather, are handsomely slim, with a slight note of danger. That’s how I see them!

Lalki te nie są takie jak inne – nie są słodkie, pastelowe, uśmiechnięte, bezproblemowe. To są lalki z mrocznym charakterkiem! Dziewoje które nie ciągają faceta na zakupy wbrew jego woli, nie spędzają czasu mizdrząc się biernie przed lustrem, nie oglądają głupiej telewizji. Faceci o humorkach zmiennych jak angielska pogoda, wysocy, chudzi i przystojni, z lekką nutką niebezpieczeństwa. Tak ich odbieram!

SDC12528

SDC12529

SDC12530

SDC12531

SDC12532

This doll is called Beatrice in the book, but she really reminds me of… the sinderTerence Trent D’Arby? 😀

Ta lalka w książce nazywa się Beatrycze, ale przypomina mi… piosenkarza Terence Trent D’Arby? 😀

SDC12533

This doll – Violetta – has the best dress of all the dolls in the book.

Ta lalka – Violetta – ma najfajniejszą sukienkę ze wszystkich lalek w książce.

SDC12534

SDC12535

SDC12536

The second book – by the same author, but in a different mood. Beautiful girls, almost like “fashionistas” of the doll knitting world, all tall, legs up to here, wild hair, bendy and slim. This is why knitting is so fascinating to me – it’s a doll, I’ve made a few already (I mentioned a few here and here and here), made of same parts as always – tubes for arms and legs, body, big head… and yet with small modifications they turn out wonderfully unique! Until now I always embroidered the dolls’ eyes – but the painted-felt technique looks really fantastic and I’ll try it for sure. The only question is – WHEN???

Druga książka – tej samej autorki, już w innym klimacie. Piękne kobity, takie jakby “fashionistki” drutowego lalkowego świata, wszystkie wysokie, nogi do samej szyi, burza włosów, giętkie i szczupłe. Dlatego druty mnie tak fascynują – niby to lalka, robiłam już ich kilka (tutaj i tutaj i tutaj opisane są niektóre), niby to te same części – takie rurkowate ręce, nogi, korpus, wielka głowa… a przy małych modyfikacjach wychodzą z tego zupełnie indywidualne cuda! Do tej pory wyszywałam też oczy włóczką na lalce – ale technika malowania na filcu z tej książki niesamowicie mi się podoba i na pewno spróbuję! Tylko KIEDY????

SDC12514

SDC12515

SDC12516

SDC12517

SDC12518

SDC12519

SDC12521

Advertisements

7 comments on “Knitting Darkly – Mroczno na Drutach

 1. privace
  9 June 2013

  Chciałabym zobaczyć takie lalki wykonane przez ciebie. Sama chociaż na drutach umiem, to jednak wolę prostsze i mniejsze rzeczy dłubać.

  Like

  • fleurdolls
   9 June 2013

   One są bardzo proste! 😀 najbardziej czasochłonne jest wykańczanie – zszywanie, wypychanie, wyszywanie oczu i ust, włosy itd. Można też robić lalki małe – mam tę książkę też i lalki w niej są o wiele mniejsze niż te pokazane tutaj 😉 zachęcam!

   Like

  • Stary_Zgred
   10 June 2013

   Cudo. Włóczkowe fashionistki 🙂 Aż mi się gębula do nich cieszy.

   Like

  • fleurdolls
   10 June 2013

   To do roboty! 😀 jak nie robisz na drutach to trzeba zaszantażować kogoś kto umie, a ja podrzucę wzór drogą pogwałcenia copyright 😉

   Like

 2. Stary_Zgred
  11 June 2013

  O nie, nie! Nie mogę narażać na stres swojego wewnętrznego lenia 🙂 Ale z chęcią zobaczyłabym taką laleczkę (a jeszcze lepiej – lalka!) wykonanego przez kogoś innego. Bardzo podoba mi się “mhoczny” D’Anton!

  Like

  • fleurdolls
   15 June 2013

   Hi hi hi wewnętrznego lenia… ja powinnam swojego trochę lepiej traktować… mi się też D’Anton podoba… 😉

   Like

 3. Ania
  19 June 2013

  Kiedyś nauczę się robić na drutach i wtedy zrobię sobie sama wszystkie Barbie, których nie mogę mieć, hihihi!

  Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 9 June 2013 by in Books, Knitted Dolls, Książki, Lalki Robione Na Drutach and tagged .
%d bloggers like this: