Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

NEWS: Barbie’s New Body. Nowe Ciało Barbie.


barbie-new-body

You may have already heard – January 28th, Mattel’s big announcement about Barbie’s new incarnation. She’s going to have three new bodies, one of which is ‘curvy’ – and the world has responded accordingly. The reaction has been, to be frank, idiotic. On one hand, this clearly proves just how relevant Barbie still is today. On the other hand, there are already people bleating about how it’s a sales ploy, and much too late to rescue Barbie’s image anyway. What??? I’m just happy something big is happening! And although I haven’t bought a Barbie for my collection in a very long time, I will buy the dolls I like from this new range. They’re being hailed as Barbie’s biggest transformation in her 57-year history. Barbie is also the star of the most recent TIME magazine cover and article, which I will buy to translate and share with my Polish readers as soon as possible (EDIT: this is now ready, click here to read the TIME article in Polish). The online article contains an excellent video about Barbie from the Time magazine website. Even if you don’t understand English, it’s a great look at Mattel from the inside.

Time-Mag-Barbie

Zapewne już słyszeliście – 28 stycznia, wielka nowina Mattela o nowym wcieleniu Barbie. Będzie miała trzy nowe ciałka, w tym ‘krągłe’ – a świat zareagował jak można się było tego spodziewać. Reakcje są, otwarcie mówiąc, idiotyczne. Z jednej strony jest to dowodem, że Barbie jest nadal ważna w dzisiejszym świecie. Z drugiej strony, niektórzy ludzie beczą jak barany, że to jest tylko chwyt do ratowania sprzedaży, oraz że jest za późno na uratowanie wizerunku Barbie. Że co??? Ja jestem po prostu zadowolona, że coś wielkiego się dzieje! Pomimo tego, że już od dłuższego czasu nie kupiłam lalki Barbie do własnej kolekcji, na pewno kupię lalki które mi się spodobają z tej nowej serii. Zmiany te już są okrzykiwane mianem największej transformacji w 57-letniej historii Barbie. Barbie jest też gwiazdą okładki i artykułu najnowszego numeru czasopisma TIME, które kupię i przetłumaczę dla moich polskich czytelników jak najszybciej. (EDIT: już gotowe, kliknij tutaj aby przeczytać artykuł z czasopisma TIME w języku polskim). Artykuł opublikowany na ich stronie internetowej zawiera świetny filmik o Barbie. Nawet jeżeli ktoś nie zna angielskiego, powinien go zobaczyć ze względu na szanse zobaczenia Mattela ‘od wewnątrz’.

And here’s a screenshot, taken from the video, showing all the Barbie body types. On the left, it’s the Barbie as we know her. To her right, the three new dolls – curvy, petite, and tall.

Oto kadr właśnie z tego filmiku, ukazujący wszystkie typy ciałek Barbie. Z lewej, Barbie którą wszyscy znamy. Obok niej, trzy nowe lalki – krągła, mała i wysoka.

Barbie's new body

And here are more pictures of Barbie, also from the TIME article:

I inne zdjęcia Barbie, z tego samego artykułu w TIME:

new-barbie-bodies

In numbers:
– new body types – 3
– new hair styles – 24, including blue hair
– eye colours – 22
– new skin tones – 7

W liczbach:
– nowe ciałka – 3
– nowe fryzury – 24, w tym niebieskie włosy
– kolory oczu – 22
– kolory skóry – 7

There’s no denying that Mattel’s Barbie sales continue to drop for two or three years (depending on which report you read), with the latest reduction announced in October. Of course, this change must have something to do with that. And yes, maybe it is a little too long in coming – as Mattel admits they’d been working on this project for two years already. But come on. All the people saying “now Mattel needs to do more! It’s not enough! It’s a little too late! Off with her head! What about Ken?”

Nie można zaprzeczyć, że sprzedaż Barbie spada już od dwóch lub trzech lat (zależy który raport się czyta), z ostatnim spadkiem ogłoszonym w październiku. Oczywiście, że ta nowa zmiana na pewno ma coś z tym wspólnego. No i oczywiście, że może za długo to trwało – Mattel sam przyznaje, że ten projekt zajął im dwa lata. Ale dajcie spokój. Tyle ludzi teraz krzyczy – “teraz Mattel musi zrobić jeszcze więcej! To nie wystarczy! To trochę za późno! Ściąć jej głowę! A co z Kenem?”

In my humble opinion, everyone needs to take a chill pill and let the new doll actually appear on the store shelves. Most collectors know you simply can’t judge a doll by its promo picture – you really need to have her in your hand, to see the quality of the clothes, the hair, the makeup. Then we’ll see. When the sales figures start coming in, we’ll know if this has worked or not. If they’re good, the critics will hopefully be silenced. If they’re not good, Mattell will likely make another announcement of a further change or plan, and we’ll be all looking forward to it once more.

Moim skromnym zdaniem, wszyscy powinni się wyluzować i dać nowej lalce szansę pojawienia się na półkach sklepowych. Większość kolekcjonerów wie, że po prostu nie można ocenić lalki patrząc na jej fotki promocyjne – trzeba ją wziąć do ręki, zobaczyć jakość ubranek, włosów, makijażu. Wtedy się wie. Kiedy zaczną pojawiać się najświeższe raporty o sprzedaży, będziemy wiedzieli, czy ten pomysł odniósł sukces czy nie. Jeżeli figury będą pozytywne, miejmy nadzieję że krytycy zamilkną. Jeżeli nie będą pozytywne, Mattel zapewne ogłosi jakąś następną zmianę albo nowe plany, i znowu będziemy czekali na coś nowego.

I’ll tell you what I think is Mattel’s problem. It’s not how Barbie looks, or how thin her body is (although, the Barbies of the last 5 years, the ones pre-2015 face change, are absolutely horrid). I think it’s her purpose. Her PR people have been saying for too many years ‘Barbie shows girls they can be anything they want to be, Barbie’s had all the careers in the world, Barbie empowers little girls’. These slogans and sayings are so hopelessly boring and outdated. Sure, you could talk about empowerment when Barbie was first launched, when women didn’t have as many career prospects, when many were only expected to be housewives, and being a female astronaut was about as achievable as actually going to Mars. Today, this no longer applies. Little girls are growing up in a world where they really can be everything they want – it’s not empowerment, it’s a GIVEN. Their mom goes to work just as dad does. I think Mattel doesn’t understand this, and as a result, Barbie is sort of… directionless. Barbie is like person with TOO MANY choices, rather than a person with TOO FEW choices. This is Mattel’s problem. Their slogan, or their idea of Barbie’s purpose, just isn’t convincing today. When I read interviews with quotes like this from Mattel’s people, I just shake my head and sigh. They sound hopelessly behind the times.

Powiem Wam, co moim zdaniem jest problemem Mattela. Nie to, jak Barbie wygląda, albo jaka jest chuda (chociaż lalki Barbie przed zmianą twarzy w 2015 roku były dosłownie odrażające) – to jej przesłanie. Marketingowi ludzie Mattela już od zbyt wielu lat mówią ‘Barbie pokazuje dziewczynkom, że mogą być kim chcą, Barbie miała wszystkie kariery na świecie, Barbie daje dziewczynkom poczucie wartości’. Te slogany i powiedzenia są beznadziejnie nudne i staroświeckie. Oczywiście, można było mówić o ‘poczuciu wartości’ gdy Barbie weszła na rynek, kiedy kobiety nie miały tak wielu opcji robienia kariery, gdy wiele z nich miało być tylko gospodyniami domowymi, a bycie kobietą-astronautą było mniej więcej tak samo realne jak sam lot na Marsa. Dzisiaj już tak nie jest. Dziewczynki dorastają w świecie gdzie rzeczywiście mogą być kim chcą – to nie jest ‘poczucie wartości’, to jest OCZYWISTE. Ich mama chodzi do pracy tak samo jak tata. Myślę, że Mattel tego nie rozumie, i w rezultacie Barbie jest trochę… zagubiona. Barbie jest jak osoba która ma ZA DUŻY wybór, nie jak osoba która ma ZA MAŁY wybór. Tu tkwi problem Mattela. Ich slogan, ich wyobrażenie o przesłaniu Barbie, dzisiaj już nie są przekonujące. Gdy czytam takie cytaty w wywiadach z ludźmi Mattela, to tylko smutno kiwam głową i wzdycham. Brzmią beznadziejnie do tyłu.

I really want these new dolls to be a success, because it’s time people got off Barbie’s back.

Bardzo chcę, aby te nowe lalki były sukcesem, bo już czas aby ludzie zostawili Barbie w spokoju.

Advertisements

14 comments on “NEWS: Barbie’s New Body. Nowe Ciało Barbie.

 1. sowa58 (Szara Sowa)
  30 January 2016

  Myślę, że jak zwykle będzie to ciekawostka, która napędzi sprzedaż, a potem wszystko wróci do poprzedniego stanu. Małe dziewczynki chcą pięknych księżniczek z telewizyjnych czy kinowych filmów, dorosłe lalkozbieraczki artykułowanych ciałek do pozowania fajnych zdjęć ulubienic. Wyobrażasz sobie Barbie z trądzikiem? Zajęczą wargą? Z nosem jak kartofel albo jak haczyk? Ludzie nie tylko różnią się wzrostem i wagą. Nie oszukujmy się to tylko zewnętrzna kosmetyka, a nie żaden przełom. Czy przyniosą sukces finansowy? To nie poprawność polityczna o ty decyduje, tylko kupujący. Czy zrobiono badania wśród zwykłych kupujących? Czy zapytano ich co by chcieli zmienić w Barbie? Firmie chodzi też o to, żeby te zmiany nie były kosztowne, lepsza jakość, artykulacja, szklane oczy, to wszystko podrażałoby wyrób.

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Od Mattela nie możemy liczyć, niestety, na Barbie z aż tak różnymi typami urody – to jeszcze wiele lat będzie domeną tylko i wyłącznie lalkowych artystów. Więc pozostał Mattelowi na razie wzrost i waga, niestety. W artykule z TIME jest kilka ciekawych informacji na temat rozmów ze współczesnymi mamami i ich obawami/opiniami na temat Barbie. Wrzucę polskie tłumaczenie za kilka dni. Jeżeli chodzi o jakość lalek, to wydaje mi się, że ciałka będą raczej lekkie i tylko minimalnie artykułowane, ale mam wielką nadzieję na świetną jakość ubranek i włosów. W każdym razie ode mnie Mattel dostanie kilka funtów 😀

   Like

 2. INKA
  31 January 2016

  ja już jestem zachwycona! mam chrapkę na konkretne
  2-3 panienki z każdej grupy, bo nawet w tej wydawałoby
  się sylwetkowo opatrzonej wersji – pojawiły się pysiałki
  wielce atrakcyjne dla mnie – każda z moich faworytek ma
  to coś, i już wiem, że od marca ruszam ostro na polowanie!

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Ja na razie jestem skoncentrowana na tych krągłych pannach, bo malutkie lalki ani bardzo wysokie jakoś nigdy mnie nie interesowały (na przykład Skipper, jakoś nigdy mi do serca nie przypadła). Ale włosy i ubranka pokierują moim wyborem w pierwszej kolejności 🙂

   Like

  • INKA
   1 February 2016

   a ja od pewnego czasu jestem fatalnie wręcz zauroczona skipperkami – więc ogromnie się ucieszyłam, widząc karmelkową skipkę z cudnymi sprężynkami!
   wysokich mi się chce jak najbardziej – ze względu na rewelacyjne nowe pysiałki ale i te prawdziwie modelkowe proporcje 🙂 krągłych na bank choć skromną piąteczkę za jednym zamachem przygarnę – to będzie dopiero wyzwanie tak je przyodziać, coby tych kg nie dodać – jedna ma mur beton będzie mym lalkowym alter ego ♥

   Like

 3. INKA
  31 January 2016

  co do chłopaków – akurat tutaj się zgodzę –
  wybór praktycznie żaden, od lat albo goguś
  cherubinek albo toporny brunet – bleee…!
  ale dopiero co dostrzegłam fajniutkiego mena
  ciemnoskórego – optymistyczne chłopię, już
  w mym dysku zapisany, coby pamięci i oczom
  nie uciekł – będę wypatrywała zmian i u tzw.
  brzydszej płci na 100%

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Brzydsza płeć zawsze jest jakoś po macoszemu traktowana… ja niezmiennie zachwycam się chłopcami z serii My Scene, chociaż już nie ma ich w sprzedaży (chyba nie ma, już dawno nie widziałam w sklepie).

   Like

  • INKA
   1 February 2016

   mnie zachwyciły testosterony MH a zaciekawiły dość Następcy – ale widzę że jakieś bojaźliwe to bajkowe towarzystwo, bo po sklepach śmigają tylko w parach, choć akurat na Ich uroczych towarzyszkach mi nie zależy…

   Like

 4. Pikulinadolls
  31 January 2016

  Świetny wpis! Nie śledzę nowości Mattela i nie kupiłam lalki Barbie do swojej kolekcji już jakiś czas … dziś mam nadzieję, że coś się zmieni na lepsze. Tak jak Ty bardzo kibicuję żeby się udało!
  Z tego co ostatnio czytam i obserwuję zmiany, które Mattel chce wprowadzić w linii MH nie są korzystne … ale to przecież zupełnie inna linia … Będę trzymać mocno kciuki za te pozytywne zmiany, bo naprawdę z miłą chęcią wróciłabym do kolekcjonowania Barbie!

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Hejjjj, dzięki, to czekamy razem! 😀 czytam tak w necie, że wiele osób jest pozytywnie zainteresowanych tymi nowymi lalkami i bardzo dobrze. To taki powiew świeżego powietrza wśród zgorzkniałych opinii niezadowolonych feministek. Też bardzo chciałabym, żeby to był sukces. Zawitaj do mnie znowu jak wrzucę artykuł z TIME (chyba że już przeczytałaś oryginalny angielski), jest tam kilka ciekawostek na temat jak Mattel zdaje sobie sprawę, że podejmują ryzyko.

   Like

 5. a.w
  31 January 2016

  Problemem dla barbi jest konkurencja innych lalek a nie to ze ona jest za chuda za sztywna etc za mało do wyboru modeli .Matell musi sie pogodzi z tym ze został dogoniony ,przegoniony i ze nie bedzie juz az tyle zarabiał,nigdy.

  Barbi była tak popularna bo jej podstawowo model były tanie, to była tania popularna laleczka, ładna, i bardzo dobrej jakości o czym świadczy fakt ze 30 letnie lalki a nadal jak nowe
  Mam tonerkę , 6 letnia, dwa lata ja ja eksploatuję, i jej ciało nadaje sie do smieci, popękało, przebarwiło sie a 30 letnia barbi nadal jak nowa.

  Nowe produkty tzn rozne typy ciał sa super
  Bardzo mi sie to curvy podoba, dla mnie jeden minus ze rak nie zgina, bo akurat te nogi sa super

  Tylko teraz panuje “moda” na lalki dziwaczne ,wynaturzone ,”potfornickie” wielkie łby, za duze oczy.Makijaże kosmiczo -mkiczowante-dziwkarskie
  Nie wiem wiec czy taka “zwyczajna barbi lekko przy kosci” sie przebije przez ta wyznam ,moim zdaniem,głupia modę na cudaki

  i jeszcze taka uwaga- grubsza barbi “nauczy” dziewczynki ze nawet te grubsze moga sie fajnie ubrać:)))

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Hej, witam, dzięki za komentarz 🙂 nie wiem czy czytałaś (czytałeś?) artykuł w TIME (który, a propos, kupiłam dzisiaj i przetłumaczę za kilka dni), ale jest tam napisane, że dochody Mattela nadal idą w górę, chociaż sprzedaż Barbie spada niezmiennie już od 2012 roku. Podobno lalki Disney Princess i Frozen uszczupliły przez ostatnie 2 lata konto Mattela o nie mniej niż pół MILIARDA dolarów, co jest fenomenalne (sama jestem zaskoczona). Wobec takich wiadomości wydaje mi się, że ich nowa propozycja jest ryzykiem, ale takim które warto spróbować. Czas sam pokaże. Na razie dorośli kolekcjonerzy są tych lalek bardzo ciekawi, niektórzy po raz pierwszy już od długiego czasu. Ceny też będą ważne, a jakość tym bardziej. A najlepiej na razie prezentują się ich ubranka, co bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że nie zawiodą jakością 🙂

   Like

 6. Klinika Lalek
  31 January 2016

  Ha! Ja od jakiegoś czasu uważam, że problemem firmy nie jest ideologia a jakość, która leci z każdym rokiem na łeb na szyję. Patrząc na stare lalki, których kilka mam przyjemność mieć, to mimo iż są sterane życiem, przeszły nie jedną szaloną zabawę to jeszcze dzielnie się trzymają. Sukienka Skipper z lat 60-tych ciągle trzyma fason i kolor. Obecne wytwory tyle czasu nie przetrwają. Klejone włosy z wyciekającym klejem to koszmar- z SH przyniosłam kilka lalek w stanie nowym wywalonych pewnie przez ten syf na głowie. Teraz z uporem maniaka wyławiam w SH “stare” fashionistas artykułowane bo są idealnymi dawczyniami dla ulubionych łebków 🙂 Nowe patyczaki kupiłam całe dwa 🙂 W sumie jak się nowe pojawią to pewnie nabędę “kluseczki” i żyrafy – mała też jest ciekawa. Zobaczymy co pojawi się na półkach 😉

  Like

  • fleurdolls
   31 January 2016

   Jakość to niekwestionowany problem, który na pewno zauważają dzisiejsze mamy, które bawiły się jeszcze lalkami w Barbie w latach 80 a nawet 90 – czyli nasze i te trochę młodsze pokolenie. Zazdroszczę Wam trochę tych SH, bo w naszych nie ma raczej Barbie, nawet trupków. Za to są targi ha ha. Ja też będę kluseczki nabywać na pewno. Kupię każdą, która ma niebieskie lub czerwone włosy!

   Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30 January 2016 by in Barbie and tagged .
%d bloggers like this: