Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Tag Archives: dolls

AT LAST: a toy museum in Amsterdam! NARESZCIE: muzeum zabawek w Amsterdamie!

Put this museum on your ‘to visit’ list immediately! Od razu wpisz to muzeum do listę ‘do zwiedzenia’!

20 July 2021 · 5 Comments

Winter Fleurs – Fleurki Zimowe

All the outfits Fleur could wear in the winter. Wszystkie ubranka, które Fleur mogła nosić zimą.

18 January 2015 · 20 Comments

‘My First Fleur’ Doll – Lalka ‘Moja Pierwsza Fleur’

The end of my six-year search. Koniec sześcioletnich poszukiwań.

12 October 2014 · 19 Comments

Kilka Porad Dla Początkujących Kolekcjonerów Lalek

This post is only in Polish. Co robić aby nie zwariować i nie zbankrutować.

1 June 2014 · 31 Comments

Darci Doll Article from 1987 – Artykuł o Lalce Darci z 1987 Roku

If you don’t know much about Darci, you should read this. Jeżeli nie wiesz wiele o Darci, ten artykuł trzeba przeczytać.

11 May 2014 · 9 Comments

Darci Cover Girl by Kenner – Darci Dziewczyna z Okładki od Kennera

Darci dolls in my collection. Lalki Darci w mojej kolekcji.

4 May 2014 · 39 Comments

Barbie Fashion Avenue Catalogue 1997 – Katalog Barbie Fashion Avenue 1997

A complete catalogue scan of this beautiful collection. Skan całego katalogu tej pięknej kolekcji.

13 April 2014 · 1 Comment

Doll Advertiser Article – History of Fleur – Historia Fleur

My article about the history of Fleur. Mój artykuł o historii Fleur.

30 March 2014 · 10 Comments

Barbie Fashion Avenue Catalogue 2000 – Katalog Barbie Fashion Avenue 2000

A scan of my favourite Fashion Avenue catalogue. Skan mojego ulubionego katalogu Fashion Avenue.

23 March 2014 · 2 Comments

Barbie Fashion Avenue 1999, 2000, 2001 Catalogue & Pictures – Katalog i Zdjęcia

Lots of gorgeous Fashion Avenue clothes. Mnóstwo pięknych ubranek Fashion Avenue.

16 March 2014 · 7 Comments

World of Barbie 1998 Catalogue – Katalog Świat Barbie 1998

Lots of 90s Barbie Faves – Dużo Ulubionych Barbie z Lat 90

1 March 2014 · 13 Comments

What’s up, Horsman? Co słychać, Horsman?

The beautiful Horsman dolls – Mary Poppins, Cinderella and others. Piękne lalki Horsmana – Mary Poppins, Kopciuszek i inne.

23 February 2014 · 14 Comments

Calico Lassie from Kelloggs – Calico Lassie od Kelloggs

A treasure in a box of cereal. Skarb w pudełku płatków owsianych.

16 February 2014 · 14 Comments

Today it’s Blythe – Dzisiaj o Blythe

A fascinating article from Doll Magazine. Fascynujący artykuł z czasopisma Doll Magazine.

9 February 2014 · 21 Comments

Fleur in Dungarees – Fleurka w Ogrodniczkach

A Fleur even I don’t know much about. Fleurka o której nawet ja mało wiem.

2 February 2014 · 14 Comments

1980s Fleur Identification – Identyfikacja Fleurek z lat 80

You might be able to identify your 80s Fleur here. Może tu uda Ci się zidentyfikować Fleur z lat 80.

26 January 2014 · 37 Comments

Misty by Ideal – Misty od Ideal

All about Tammy’s elegant friend. Wszystko o eleganckiej przyjaciółce Tammy.

7 July 2013 · 24 Comments

Second Fleur Ever – Naj-Druga Fleur

Meet Belle Fleur. Zapoznaj się z Fleurką Belle.

27 May 2013 · 16 Comments

Doctor! Panie Doktorze!

A male ideal of the 1960s – Dr John Littlechap. Idealny mężczyzna z lat 60. – Pan Doktor John Littlechap.

11 May 2013 · 21 Comments

Florida Fleur – Who? Kto?

One of the most lustworthy Fleurs of all. Jedna z najbardziej pożądanych Fleurek wszechczasów.

4 May 2013 · 21 Comments

The Many Faces of Tammy – Wiele Twarzy Tammy

The unique beauty of vintage dolls. Unikalne piękno starych lalek.

28 April 2013 · 19 Comments

Reroots Part 6 – Rerooty Część 6

About hair and its length. O włosach i ich długości.

9 February 2013 · 5 Comments

Reroots Part 5 – Rerooty Część 5

How to remove stains from dolls. Jak usuwać plamy z lalek.

23 December 2011 · 23 Comments

Reroots Part 4 – Rerooty Część 4

How to prepare a doll for rerooting. Jak przygotować lalkę do rerootu.

10 December 2011 · 26 Comments

Reroots Part 3 – Rerooty Część 3

Fast rerooting with needle tool and glue. Szybkie rerooty narzędziem z igły i klejem.

26 November 2011 · 30 Comments

Reroots Part 2 – Rerooty Część 2

Slow rerooting using needle and knot method. Powolne rerooty metodą igły i supełków.

19 November 2011 · 23 Comments

Rare Fleur Catalogues – Mało Znane Katalogi Fleur

Lots of 1980s Fleurs! Dużo Fleurek z lat 80!

13 August 2011 · 14 Comments