Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Dolls of Harrods – February 2016. Lalki z Harrods – luty 2016.

All done! Click here to view 100 doll photos from my February visit to Harrods. Gotowe! Kliknij tutaj aby obejrzeć 100 fotek z mojej lutowej wizyty w Harrods.

Featured · 12 Comments

Tonner Dolls in Harrods – Lalki Tonnera w Harrods

Lots of Tonner dolls I should have shown you a year ago. Dużo lalek Tonnera, które powinny być pokazane rok temu.

21 February 2016 · 13 Comments

Steffi Love 1994 Merchant Catalogue – Steffi Love 1994 Katalog Sklepowy

52 pages of beautiful Steffi Love dolls by Simba. 52 strony pięknych lalek Steffi Love firmy Simba.

13 February 2016 · 14 Comments

TIME Barbie Article – Artykuł o Barbie w TIME

A full Polish translation of the TIME article. Wersja polska arcyciekawego artykułu o nowych ciałkach Barbie z czasopisma TIME.

6 February 2016 · 18 Comments

NEWS: Barbie’s New Body. Nowe Ciało Barbie.

I rejoice, while the world bleats. Ja się cieszę, a świat beczy.

30 January 2016 · 14 Comments

Toy hoarder? Click this way. Chomik zabawkowy? Kliknij tutaj.

Don’t declutter – decorate! Nie odgracaj – dekoruj!

24 January 2016 · 10 Comments

Barbie on Saturday Night Live – Barbie w Saturday Night Live

Saturday Night Live classic – Barbie’s 2009 birthday visit. Klasyka Saturday Night Live – urodzinowa wizyta Barbie z 2009 roku.

17 January 2016 · 2 Comments

The Best Secret Santa Gift – Najlepszy Prezent od Tajemniczego Mikołaja

Look what I got from my boss for Christmas! Zobaczcie, co dał mi mój szef na Gwiazdkę!

10 January 2016 · 8 Comments

Pop Culture by Barbie – Popkultura Oczami Barbie

Barbie was everywhere in 2015! Barbie była wszędzie w 2015 roku!

3 January 2016 · 4 Comments

Communist Christmas Tree – Choinka z PRL

Christmases long long ago – communist childhood nostalgia. Święta dawno, dawno temu – komunistyczna nostalgia dziecięca.

31 December 2015 · 20 Comments

1993 Steffi Love Catalogue – Katalog Steffi Love 1993

This catalogue was included with the Steffi Love Superstar doll. Ta książeczka dołączona była do lalki Steffi Love Superstar.

18 March 2015 · 6 Comments

New Tonner Sindy Doll at Harrods – Nowa Lalka Sindy Tonnera w Harrods

Dolls I saw and photographed in London. Lalki oglądane i sfotografowane w Londynie.

25 January 2015 · 26 Comments

Bratz Without Makeup – Bratz Bez Makijażu

They look much better! Wyglądają o wiele lepiej!

21 January 2015 · 7 Comments

Winter Fleurs – Fleurki Zimowe

All the outfits Fleur could wear in the winter. Wszystkie ubranka, które Fleur mogła nosić zimą.

18 January 2015 · 20 Comments

Newsweek Polska – Artykuł o Lalkach Krawal

I’ve uploaded the original Polish article. Dodałam skan artykułu – zapraszam do czytania.

26 December 2014 · 15 Comments

Fleur Snow Fun Doll – Lalka Fleur Snow Fun

One of the most popular Fleurs of the 1980s. Jedna z najbardziej popularnych Fleurek z lat 80.

14 December 2014 · 28 Comments

Fleur Horoscope Outfits – Ubranka Horoskop

High quality promo photos of all 12 outfits. Wysokiej jakości fotki promocyjne wszystkich 12 ubranek.

23 November 2014 · 9 Comments

Moxie at IKEA – Moxie w IKEA

Apparently you’re not allowed to take pictures at IKEA. Podobno w IKEA nie wolno robić zdjęć.

20 November 2014 · 12 Comments

Fleur Wonderkeuken – Fleurkowa Kuchnia-Cud

All about my favourite doll kitchen. Wszystko o mojej ulubionej kuchni lalkowej.

16 November 2014 · 17 Comments

Moxie Teenz Gavin

In a word – Gavin is a hunk. Jednym słowem – Gavin to przystojniak.

9 November 2014 · 18 Comments

I Got Scared. Przestraszyłam Się. EDIT!

These perfume bottles aren’t for everyone. Te butelki perfumów nie są dla wszystkich.

29 October 2014 · 28 Comments

Julie vs Barbie. Julie kontra Barbie.

One feminist’s take on Barbie’s falling popularity. Opinia pewnej feministki na temat spadającej popularności Barbie.

26 October 2014 · 24 Comments

Barbie Dream Furniture 1984 Catalogue – Katalog Mebelków Barbie

It’s some of the best furniture Barbie’s ever had. Jedna z najlepszych kolekcji mebelków dla Barbie.

19 October 2014 · 11 Comments

Sarah Graham’s Juicy Art – Soczysta Sztuka Sary Graham

Toys, dolls and colours. Zabawki, lalki i kolory.

15 October 2014 · 12 Comments

‘My First Fleur’ Doll – Lalka ‘Moja Pierwsza Fleur’

The end of my six-year search. Koniec sześcioletnich poszukiwań.

12 October 2014 · 19 Comments

Xue Wang’s World of Dolls – Świat Lalek Xue Wang

Amazing paintings inspired by dolls. Wspaniałe obrazy inspirowane lalkami.

8 October 2014 · 9 Comments

Moxie Teenz Dolls Wave 2 – Lalki Moxie Teenz Seria 2

All the NRFB dolls in detail. Wszystkie lalki NRFB w detalach.

5 October 2014 · 8 Comments

Want to look like Barbie? Chcesz wyglądać jak Barbie?

All you need is Moschino. Potrzeba tylko Moschino.

1 October 2014 · 15 Comments

Mother Gothel Photo Session 2 – Gertruda Foto Sesja 2

This photogenic beast’s second outing. Druga wyprawa tej fotogenicznej bestii.

27 September 2014 · 14 Comments

47 Best Barbie Outfits of All Time – 47 Najlepszych Kreacji Barbie Wszechczasów

According to Nylon Magazine. Wybranych przez magazyn Nylon.

24 September 2014 · 18 Comments

A Bit About Pastiche by Hunter Toys – Trochę o Pastiche z Hunter Toys

Barbie’s lesser known British cousin. Mniej znana brytyjska kuzynka Barbie.

20 September 2014 · 12 Comments

Mam’zelle Paname Doll by Unica – Lalka od Unica

A few words about these unusual Belgian dolls. Kilka słów o tych niezwykłych belgijskich lalkach.

14 September 2014 · 19 Comments

Geisha in London – Gejsza w Londynie

What happens when you take Lego and a camera to London. Co się dzieje gdy zabiera się Lego i aparat do Londynu.

11 September 2014 · 17 Comments

Bleuette Doll – Lalka Bleuette

A beautiful French fashion doll from a bygone era. Piękna francuska lalka z dawnej epoki.

31 August 2014 · 9 Comments

Doll Cards – Kartki Lalkowe

What you can make with a doll, a camera and a printer. Co można zrobić z lalką, aparatem i drukarką.

27 August 2014 · 16 Comments

Special Offer Polka Dot Fleur – Fleurka Polka Dot Oferta Specjalna

Pink, blue or yellow? It’s everyone’s favourite – Polka Dot Fleur! Różowa, niebieska czy żółta? To ulubienica wszystkich ¬– Polka Dot Fleur!

24 August 2014 · 29 Comments

Mobile Phone Test Post – Testowy Wpis Komórką

This was very hard work. To była ciężka praca.

19 August 2014 · 4 Comments

Smartphone Photography – Fotografia Smartfonem

Got smartphone, will snap. Mam smartfon, będę pstrykać.

16 August 2014 · 16 Comments

Doll Against the Wall – Lalka Przy Ścianie

The scandalous first photo outing of Mother Gothel. Skandaliczny pierwszy wypad fotograficzny Matki Gothel.

3 August 2014 · 21 Comments

1962 Barbie & Ken Vintage Paper Dolls – Lalki Papierowe Barbie i Ken z 1962 roku

They really don’t make outfits like this anymore. Takich ubranek już niestety dzisiaj nie ma.

26 July 2014 · 18 Comments

The Adventures of Claudia – Przygody Claudii

One of my favourite doll photography blogs of all time. Jeden z moich ulubionych blogów fotograficznych lalek wszechczasów.

23 July 2014 · 7 Comments

Barbie Colouring Book 1964 – Kolorowanka Barbie z 1964 roku

I’ve scanned some of my favourite pictures for you to print 🙂 Zeskanowałam kilka moich ulubionych obrazków do drukowania 🙂

20 July 2014 · 9 Comments

Beautiful Dolls at Takata Bonsai Garden – Piękne Fotki Lalek w Takata Bonsai Garden

Originally posted on Quimper Hittys:
The bamboo Fence Constance, Patience and Min make a visit to the Horticultural Centre of the Pacific.  They have a very particular destination in mind…

16 July 2014 · Leave a comment

The Fickle Moxie Melrose – Kapryśna Moxie Melrose

It’s my birthday, but Melrose does what SHE wants! To moje urodziny, ale Melrose robi co JEJ się podoba!

13 July 2014 · 13 Comments

Retro Barbie!

Originally posted on Vintage Vandal:
It was finally the weekend and I spent most of the day shooting with my friend Daniel because my job needed employee photos for their…

9 July 2014 · 2 Comments

Entrepreneur Barbie Doll – Lalka Barbie Przedsiębiorca

An article about Barbie in the Metro newspaper. Artykuł o Barbie w gazecie Metro.

6 July 2014 · 10 Comments

Sindy’s Coming Back! Sindy Powraca!

The American Tonner company has brought Sindy back to life. Amerykańska firma Tonner wskrzesiła Sindy.

15 June 2014 · 25 Comments

Kilka Porad Dla Początkujących Kolekcjonerów Lalek

This post is only in Polish. Co robić aby nie zwariować i nie zbankrutować 😀

1 June 2014 · 31 Comments

Tonner, Ellowyne Wilde, Silkstone in London – w Londynie

Loads of pictures from my visit to Harrods and Museum of Childhood. Dużo zdjęć z wizyty w Harrods i Muzeum Dzieciństwa.

25 May 2014 · 14 Comments

Darci Doll Article from 1987 – Artykuł o Lalce Darci z 1987 Roku

If you don’t know much about Darci, you should read this. Jeżeli nie wiesz wiele o Darci, ten artykuł trzeba przeczytać.

11 May 2014 · 9 Comments