Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Dolls of Harrods – February 2016. Lalki z Harrods – luty 2016.

All done! Click here to view 100 doll photos from my February visit to Harrods. Gotowe! Kliknij tutaj aby obejrzeć 100 fotek z mojej lutowej wizyty w Harrods.

Featured · 12 Comments

Tonner Dolls in Harrods – Lalki Tonnera w Harrods

Lots of Tonner dolls I should have shown you a year ago. Dużo lalek Tonnera, które powinny być pokazane rok temu.

21 February 2016 · 13 Comments

Steffi Love 1994 Merchant Catalogue – Steffi Love 1994 Katalog Sklepowy

52 pages of beautiful Steffi Love dolls by Simba. 52 strony pięknych lalek Steffi Love firmy Simba.

13 February 2016 · 14 Comments

TIME Barbie Article – Artykuł o Barbie w TIME

A full Polish translation of the TIME article. Wersja polska arcyciekawego artykułu o nowych ciałkach Barbie z czasopisma TIME.

6 February 2016 · 18 Comments

NEWS: Barbie’s New Body. Nowe Ciało Barbie.

I rejoice, while the world bleats. Ja się cieszę, a świat beczy.

30 January 2016 · 14 Comments

Toy hoarder? Click this way. Chomik zabawkowy? Kliknij tutaj.

Don’t declutter – decorate! Nie odgracaj – dekoruj!

24 January 2016 · 10 Comments

Barbie on Saturday Night Live – Barbie w Saturday Night Live

Saturday Night Live classic – Barbie’s 2009 birthday visit. Klasyka Saturday Night Live – urodzinowa wizyta Barbie z 2009 roku.

17 January 2016 · 2 Comments