Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

AT LAST: a toy museum in Amsterdam! NARESZCIE: muzeum zabawek w Amsterdamie!

Put this museum on your ‘to visit’ list immediately! Od razu wpisz to muzeum do listę ‘do zwiedzenia’!

20 July 2021 · 6 Comments

Steffi Love 1994 Merchant Catalogue – Steffi Love 1994 Katalog Sklepowy

52 pages of beautiful Steffi Love dolls by Simba. 52 strony pięknych lalek Steffi Love firmy Simba.

13 February 2016 · 14 Comments

1993 Steffi Love Catalogue – Katalog Steffi Love 1993

This catalogue was included with the Steffi Love Superstar doll. Ta książeczka dołączona była do lalki Steffi Love Superstar.

18 March 2015 · 7 Comments

Winter Fleurs – Fleurki Zimowe

All the outfits Fleur could wear in the winter. Wszystkie ubranka, które Fleur mogła nosić zimą.

18 January 2015 · 20 Comments

Fleur Snow Fun Doll – Lalka Fleur Snow Fun

One of the most popular Fleurs of the 1980s. Jedna z najbardziej popularnych Fleurek z lat 80.

14 December 2014 · 30 Comments

Fleur Horoscope Outfits – Ubranka Horoskop

High quality promo photos of all 12 outfits. Wysokiej jakości fotki promocyjne wszystkich 12 ubranek.

23 November 2014 · 9 Comments

Fleur Wonderkeuken – Fleurkowa Kuchnia-Cud

All about my favourite doll kitchen. Wszystko o mojej ulubionej kuchni lalkowej.

16 November 2014 · 17 Comments

Barbie Dream Furniture 1984 Catalogue – Katalog Mebelków Barbie

It’s some of the best furniture Barbie’s ever had. Jedna z najlepszych kolekcji mebelków dla Barbie.

19 October 2014 · 11 Comments

‘My First Fleur’ Doll – Lalka ‘Moja Pierwsza Fleur’

The end of my six-year search. Koniec sześcioletnich poszukiwań.

12 October 2014 · 19 Comments

Mam’zelle Paname Doll by Unica – Lalka od Unica

A few words about these unusual Belgian dolls. Kilka słów o tych niezwykłych belgijskich lalkach.

14 September 2014 · 19 Comments

Special Offer Polka Dot Fleur – Fleurka Polka Dot Oferta Specjalna

Pink, blue or yellow? Różowa, niebieska czy żółta?

24 August 2014 · 29 Comments

Kilka Porad Dla Początkujących Kolekcjonerów Lalek

This post is only in Polish. Co robić aby nie zwariować i nie zbankrutować.

1 June 2014 · 31 Comments

Darci Doll Article from 1987 – Artykuł o Lalce Darci z 1987 Roku

If you don’t know much about Darci, you should read this. Jeżeli nie wiesz wiele o Darci, ten artykuł trzeba przeczytać.

11 May 2014 · 9 Comments

Darci Cover Girl by Kenner – Darci Dziewczyna z Okładki od Kennera

Darci dolls in my collection. Lalki Darci w mojej kolekcji.

4 May 2014 · 39 Comments

Barbie Fashion Avenue Catalogue 1997 – Katalog Barbie Fashion Avenue 1997

A complete catalogue scan of this beautiful collection. Skan całego katalogu tej pięknej kolekcji.

13 April 2014 · 1 Comment

Doll Advertiser Article – History of Fleur – Historia Fleur

My article about the history of Fleur. Mój artykuł o historii Fleur.

30 March 2014 · 10 Comments

Barbie Fashion Avenue Catalogue 2000 – Katalog Barbie Fashion Avenue 2000

A scan of my favourite Fashion Avenue catalogue. Skan mojego ulubionego katalogu Fashion Avenue.

23 March 2014 · 2 Comments

Barbie Fashion Avenue 1999, 2000, 2001 Catalogue & Pictures – Katalog i Zdjęcia

Lots of gorgeous Fashion Avenue clothes. Mnóstwo pięknych ubranek Fashion Avenue.

16 March 2014 · 7 Comments

World of Barbie 1998 Catalogue – Katalog Świat Barbie 1998

Lots of 90s Barbie Faves – Dużo Ulubionych Barbie z Lat 90

1 March 2014 · 13 Comments

What’s up, Horsman? Co słychać, Horsman?

The beautiful Horsman dolls – Mary Poppins, Cinderella and others. Piękne lalki Horsmana – Mary Poppins, Kopciuszek i inne.

23 February 2014 · 14 Comments

Calico Lassie from Kelloggs – Calico Lassie od Kelloggs

A treasure in a box of cereal. Skarb w pudełku płatków owsianych.

16 February 2014 · 14 Comments

Today it’s Blythe – Dzisiaj o Blythe

A fascinating article from Doll Magazine. Fascynujący artykuł z czasopisma Doll Magazine.

9 February 2014 · 21 Comments

Fleur in Dungarees – Fleurka w Ogrodniczkach

A Fleur even I don’t know much about. Fleurka o której nawet ja mało wiem.

2 February 2014 · 14 Comments

1980s Fleur Identification – Identyfikacja Fleurek z lat 80

You might be able to identify your 80s Fleur here. Może tu uda Ci się zidentyfikować Fleur z lat 80.

26 January 2014 · 37 Comments

Misty by Ideal – Misty od Ideal

All about Tammy’s elegant friend. Wszystko o eleganckiej przyjaciółce Tammy.

7 July 2013 · 24 Comments

Second Fleur Ever – Naj-Druga Fleur

Meet Belle Fleur. Zapoznaj się z Fleurką Belle.

27 May 2013 · 16 Comments

Doctor! Panie Doktorze!

A male ideal of the 1960s – Dr John Littlechap. Idealny mężczyzna z lat 60. – Pan Doktor John Littlechap.

11 May 2013 · 21 Comments

Florida Fleur – Who? Kto?

One of the most lustworthy Fleurs of all. Jedna z najbardziej pożądanych Fleurek wszechczasów.

4 May 2013 · 21 Comments

The Many Faces of Tammy – Wiele Twarzy Tammy

The unique beauty of vintage dolls. Unikalne piękno starych lalek.

28 April 2013 · 21 Comments

Reroots Part 6 – Rerooty Część 6

About hair and its length. O włosach i ich długości.

9 February 2013 · 5 Comments

Reroots Part 5 – Rerooty Część 5

How to remove stains from dolls. Jak usuwać plamy z lalek.

23 December 2011 · 23 Comments

Reroots Part 4 – Rerooty Część 4

How to prepare a doll for rerooting. Jak przygotować lalkę do rerootu.

10 December 2011 · 26 Comments

Reroots Part 3 – Rerooty Część 3

Fast rerooting with needle tool and glue. Szybkie rerooty narzędziem z igły i klejem.

26 November 2011 · 30 Comments

Reroots Part 2 – Rerooty Część 2

Slow rerooting using needle and knot method. Powolne rerooty metodą igły i supełków.

19 November 2011 · 23 Comments

Rare Fleur Catalogues – Mało Znane Katalogi Fleur

Lots of 1980s Fleurs! Dużo Fleurek z lat 80!

13 August 2011 · 14 Comments

Tuesday Taylor from Ideal – Tuesday Taylor firmy Ideal

Why everyone should fall in love with Tuesday Taylor. Dlaczego każdy powinien zakochać się w Tuesday Taylor.

11 July 2011 · 29 Comments

1988 Hasbro Sindy Catalogue – Katalog Sindy Hasbro 1988

All the pages from one of Sindy’s best catalogues. Wszystkie strony jednego z najlepszych katalogów Sindy.

26 June 2011 · 14 Comments

First Fleur Ever – Naj-Pierwsza Fleur

It all started with this here doll. Wszystko zaczęło się od właśnie tej lalki.

19 June 2011 · 28 Comments

Dolls Outside – Lalki w Plenerze

Photographing dolls outside – advice for beginners. Fotografowanie lalek w plenerze – porady dla początkujących.

4 June 2011 · 41 Comments

1980s Dutch Barbie Catalogues – Holenderskie Katalogi Barbie z Lat 80.

30 photos of the best Barbies from the 1980s. 30 fotek najlepszych lalek Barbie z lat 80.

2 May 2011 · 22 Comments

1990s Steffi Love Catalogue – Katalog Steffi Love z Lat 90

Lots of baby stuff, Evi and Sunset Villa house. Dużo bobasow, Evi oraz domek Sunset Villa.

28 April 2011 · 24 Comments

1994 Steffi Love Catalogue – Katalog Steffi Love 1994

Disco Prince Kevin, Dream Eyes, mermaids and brides. Kevin Książę Disco, Dream Eyes, syreny i panny młode.

2 April 2011 · 47 Comments

Again About Misty – Znowu o Misty

Hello again Misty! 😀 I am very happy to tell you I found two samples of her furniture! As you may already know from reading my original post about her, … Continue reading

27 March 2011 · 12 Comments

Sindy Dolls – Lalki Sindy

I promised Manhamana to write about my Sindy dolls. It just so happened, that a few other dolly bloggers wrote recently on the same subject. In short – Sindy is … Continue reading

19 March 2011 · 20 Comments

Reroots Part 1 – Rerooty Część 1

Reroot hair types, explained. Rodzaje włosów do rerootów, wyjaśnione.

26 September 2010 · 44 Comments

Tammy Dolls by Ideal – Lalki Tammy Firmy Ideal

Believe me, I planned for this topic to be huge – lots to read, loads of photos, loads of links etc etc. This was going to be the mother of … Continue reading

19 September 2010 · 26 Comments

Fleur’s Lingerie – Bielizna Fleur

I woke up (and went to sleep) like this. Tak się obudziłam (i poszłam spać).

4 September 2010 · 10 Comments

Tesco Misty – Misty z Tesco

Today’s post is not about Fleur, but is related to her in some ways. About a year ago I saw this doll on eBay for 0.99p, and I was the … Continue reading

28 August 2010 · 40 Comments

OOAK Fleurs – Fleurki OOAK (One Of A Kind)

Fleurs are the perfect candidates for OOAKs. Fleurki są idealnymi kandydatkami na OOAK.

8 August 2010 · 20 Comments

Fleur’s Gowns – Suknie Fleur

Fleur, all dressed up. Fleur, wystrojona.

11 July 2010 · 16 Comments